Privacybeleid

 

Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Alles wat jij mij vertelt en het dossier dat ik over jou bijhoud, is strikt vertrouwelijk en niet bestemd voor derden. De ondersteuners op ict-gebied waarmee ik werk, doen dat onder strikte geheimhouding conform de ethische code van het NIP/ZKM Vereniging en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze afspraken zijn vastgelegd in schriftelijke documenten en ik volg hierbij het Privacyreglement van de ZKM Vereniging.

Mijn verwerkingsregister AVG kun je hier downloaden. Daarin staat precies hoe ik met vertrouwelijke gegevens omga. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens neem dan gerust contact met mij op. Komen wij er samen niet uit, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

In kaart brengen websitebezoek

Mijn website gebruikt cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

  • De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen.
  • Ook gebruikt mijn website tracking-cookies van Google Analytics, om te leren en verbeteren hoe bezoekers door mijn website navigeren. Hiervoor heb ik een verwerkersovereenkomst met Google gesloten waarin is vastgelegd dat jouw IP adres geanonimiseerd wordt, waardoor het niet te herleiden is naar jou persoonlijk. Verder is vastgelegd dat ik geen persoonlijke gegevens deel met Google en maak ik ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie verwijderen die eerder werd opgeslagen, via de instellingen van je browser.

Beveiliging

Ik hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Om deze te beveiligen en beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen.
Iedere persoon die bij mij toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval ik gebruik maakt van de diensten van derden, zal ik in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.
Mocht jij de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@spitzcoaching.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Je privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal ik jou hierover binnen 10 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@spitzcoaching.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Statement kun je contact met mij opnemen, via info@spitzcoaching.nl.

Dit privacy statement is opgesteld op 30 december 2021