Werkwijze ZKM

Intake

We starten met een kennismakings-/ intakegesprek waarin jouw vraag en doelstelling helder worden.  Tijdens dit vrijblijvende intakegesprek bepalen we de aanpak, welke  middels een offerte wordt afgestemd met de opdrachtgever als je in loondienst bent.
Daarna starten we met het ZKM Zelfonderzoek.

Levensverhaal

Tijdens twee of drie sessies van totaal 5 uur, vertel je je levensverhaal. Ervaringen uit het verleden en het heden, die voor jou veel betekenis hebben, schrijven we in kernzinnen op en we formuleren jouw verwachtingen voor de toekomst.
Onderwerpen die langs kunnen komen zijn: Waar kom je vandaan? Hoe ben je geworden wie je nu bent? Welke patronen in je persoonlijk verleden hebben je gebracht waar je nu bent? Wat belemmert, wat stimuleert? Wat vind je belangrijk in werk? Wat past bij jouw persoon en jouw normen en waarden? Hoe zou je je toekomst graag zien?
Thuis koppel je in een computerprogramma gevoelens aan de kernzinnen.

Analyseresultaten

In de daarop volgende twee of drie sessies (van totaal 5 uur) bespreken we de analyseresultaten. Je krijgt zicht op de onderlinge samenhang en verbanden tussen je ervaringen. Het verhaal onder jouw verhaal wordt zichtbaar. De rode draad in je leven wordt duidelijk en tegelijkertijd jouw diepste wensen en belemmeringen. Thema’s komen boven drijven. Je onderzoekt jouw sterke en schaduwkanten. Je krijgt het antwoord op de vraag die je gesteld had.
Met de resultaten van het ZKM zelfonderzoek ga je aan de slag in je dagelijks leven.

Coaching

Na deze gesprekken kun je verdere begeleiding krijgen bij de ontwikkelingen in je persoonlijk en professionele functioneren via coaching. Hiermee veranker je de resultaten uit je ZKM Zelfonderzoek op een duurzame wijze.
In deze coachinggesprekken worden andere methoden geïntegreerd, waaronder oplossingsgerichte gesprekstechnieken, Voice Dialogue, Focussen en Mindfulness. 
Het coachingtraject na een ZKM zelfonderzoek bestaat uit minimaal twee en maximaal zes gesprekken (inclusief evaluatie).

Carla Spitz
  06-55 75 66 34
info@spitzcoaching.nl
 /carlaspitz

't Keerhoes (1e verdieping)
Limburgerstraat 78, 6267 CG Cadier en Keer
Plan hier je route
KVK  14090204

VMBN logo
VVM logo